Naboar: Til venstre står huset Verner Eide har budd i heile livet. Han saknar Kjetil Skjerven og dei andre naboane som måtte flytta etter flaumen.
Kristin Eide

– Eg saknar naboane, og husa som stod her

Om lag 20 personar måtte flytta etter flaumen i 2014. Kjetil Skjerven var ein av dei som mista alt, men han flyttar gjerne attende.
Publisert