Difor legg Åshild ned etter 25 år bak disken

Åshild Eitrheim Rødal takkar kundane som har handla hos Gardiner & Utstyr sidan 1977. No er ho klar for nye utfordringar, men vil ikkje røpa alt.