- Det er et skrikende behov

De tillitsvalgte i Oddaprodukt ønsker flere varige tilrettelagte arbeidsplasser. Nå får de full støtte fra LO.