Håpar på byggestart for leilegheitene på importkaia i 2020

Styreleiar Ingvald Torblå i Importkaien håpar bygginga av leilegheitskomplekset ved den gamle smelteverkskaia kan starte alt i 2020. Utnytting av den verna delen, ligg lenger fram i tid.