Grunneigarar samlar seg mot skylift-planar: – La oss ikkje øydelegge området

I eit brev datert 10. februar ber Håvås sameige kommunestyret om å ta omsyn til at dei som grunneigarar er sterkt imot planane om ein skylift frå Skalltaket til Rossnos.