Gir ein million kroner til 8 leikeplassar - Sjekk om din er på lista

Nyleg vedtok politikarane i Odda ein ny «hovudplan» for vedlikehaldet av parkane i kommunen. I tillegg delte dei ut ein million til opprusting av leikeplassar.