Har sett frist for retting av tilhøve i ny tilsynsrapport

15. og 16. oktober vart det gjennomført tilsyn ved garderobar i tilknyting til gymsal på Odda barneskole.