Næringsaktører ved kaia frykter tap av parkeringsplasser

Planene om å utvikle fasaden langs Odda havn har vært ute på en innspillsrunde blant berørte næringsaktører langs sjøkanten.