Klubbleder Cato Augestad (42) er kampklar: Vil fronte tre viktige saker for bedriften og regionen

Til landsmøte: Cato Augestad fra Oddaprodukt skal delta på landsmøtet til Fellesforbundet 11. oktober. Med seg har han en rekke kampsaker som gjelder både bedriften han jobber i og regionen han bor i.

Til landsmøte: Cato Augestad fra Oddaprodukt skal delta på landsmøtet til Fellesforbundet 11. oktober. Med seg har han en rekke kampsaker som gjelder både bedriften han jobber i og regionen han bor i.

Klubbleder i Oddaprodukt, Cato Augestad (42), er klinkende klar før landsmøtet til Fellesforbundet. Han peker på tre enkeltsaker som han håper forbundet og politikerne vil prioritere.

DEL

– Det kommer nok til å bli lange dager og lite søvn, sier Cato Augestad og smiler.

Han er klubbleder i vekstbedriften Oddaprodukt for varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

Sterkt engasjert

I Ni år har han jobben på mekanisk avdeling. 11. oktober reiser han på sitt første landsmøte siden han ble valgt som klubbleder i 2018.

– Det er snakk om 500 – 600 delegater pluss gjester. Det er veldig spennende. Jeg har aldri vært på et landsmøte tidligere. Det er stort i seg selv, men det er veldig motiverende for oss som tillitsvalgte ved vekstbedrifter å bli likestilte og tatt vare på som de andre, sier han.

Det er et samfunnsspørsmål som også har et økonomisk perspektiv. Hvilke andre tjenester og tiltak kan settes inn dersom det ikke mulig å jobbe i en ordinær jobb?

Men han reiser ikke til Oslo kongressenter og landsmøtet for moro skyld. Han er sterkt engasjert i saker som både gjelder arbeidsplassen i Odda, men også regionen.

– Hvilke saker er du opptatt av?

– Det er flere saker. Vi har blant annet et behov for å prate om kravet som gjelder pensjon fra første krone. Vi må også huske på at når også vekstbedrifter innlemmes i avtalen, så må dette også gjelde for oss. Vi har fått muligheten til å organisere oss, og har en egen overenskomst og tariffavtale. Spørspmålet om medlemskontingent er derfor også viktig, sier han og fortsetter:

– I tillegg så er vi i likhet med Arbeidssamvirkenes landsforening (ASLV) opptatt av å få flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). I dag er det rundt 11 000 som har VTA i Norge. Det er beregnet at det årlig trengs 700 nye plasser for å ta unna de som blir henvist til vekstbedrifter. Det er uten å regne med de som allerede står i kø, og de som i fremtiden trenger plass, for eksempel etter å ha blitt utsatt for trafikkulykker. Behovet er enormt skrikende og vi ser med bekymring på dette. Det er noe myndighetene må jobbe med, sier Augestad.

Han legger til at de også nylig hadde Årets viktigste frokost 28. August med lokalpolitikerne med fokus på Oddaprodukt sin rolle i nye Ullensvang kommune når det gjelder arbeidsinkludering.

- 8 av 10 unge uføre har etter endt skole ikke har noe å gå til, påpeker han.

Inkludering er viktig

Oddaprodukt har i dag 25 varig tilrettelagte arbeidsplasser med base på Hjøllo. Også her er det behov for flere plasser.

Augestad mener saken ikke bare dreier seg om at folk skal komme seg ut.

– Det er et samfunnsspørsmål som også har et økonomisk perspektiv. Hvilke andre tjenester og tiltak kan settes inn dersom det ikke mulig å jobbe i en ordinær jobb? For ikke å ha null prosent arbeidsevne igjen må du være sengeliggende eller bevisstløs. Det å skape verdier og føle seg inkludert er viktig, sier han.

Forslaget om å overføre ansvaret fra staten til kommunene, er han ikke fornøyd med.

– Vi sier nei til kommunalisering av VTA. Vi mener dette må forbli som det er i dag, sier han og frykter den samlende kommuneøkonomien fort kan bli avgjørende for hvilket tilbud som gir gitt.

På landsmøtet har imidlertid den engasjerte oddingen også andre saker han ønsker å se nærmere på.

– Det er mye som skal diskuteres disse dagene. Både EØS-avtalen, oljeindustrien og vindkraft. Det kommer til å bli noen hete diskusjoner, tror Augestad.


Artikkeltags