– Ei rein krigserklæring

Slik kommenterer ordførar i Odda - og kommande ordfører i Ullensvang kommune - Roald Aga Haug (AP), forslaget frå regjeringa sitt ekspertutval om å avvikla ordninga som gir kommunar direkte skatteinntekter frå vasskraft.