Dette vil Odda fjellstyre prioritera etter kommunesamanslåinga