Dei har fått oppdraget med å avslutta Odda si historie

Av

No er arbeidet i gang. Denne veka var fyrste møte mellom bygdebokkomitéen og forfattar og historikar Marta Gjernes. Ho har fått oppdraget å føre Odda si soge frå 1964 fram til 2020 i pennen.