Hørselssentral på vent

Odda og Tyssedal pensjonistforening etterlyser hørselssentral ved Odda sjukehus. Helse Fonna sier det fremdeles er et mål å få dette på plass.