– Det var tydeleg nokon som varsla

Politiet vil gjerne snakka med dei som køyrer på området ved Statens vegvesen.