Difor er det manuell dirigering ved Eitrheimstunnelen

På nordsida av Eitrheimstunnelen skal det no rassikrast meir. – Me skal opp med 330 meter med betongblokker, seier byggjeleiar.