Her skjønar Marianne (27) at ho må evakuera på sonen sin dåpsdag

Den unge familien vil gjerne bu på Hildal, men krev tiltak for å trygga vegen. På dåpsdagen til sonen evekuerte dei.