Fôr på vatnet

Tørr sommar og haustflaum har gitt fleire utfordringar for bøndene. Mange har lite fôr.