Allmannavegen går opp Hildalsberget til Brekke, og var den gamle hovudvegen. Anders Gavle anslår at det er 100 meter frå stupet og ned i elva, og spør kven som har ansvaret for å sikra den freda stien som vert nytta av turistar og lokale.
Kristin Eide

– Det er fleire plassar som må sikrast

Anders Gavle kjempa for å få den gamle vegen verna, men undrar seg no over kven som har ansvaret for vedlikehald. Han spør og kva bøndene får att for vern.
Publisert