Søkte om pengar i fleire år: Slik fekk nabolaget 750.000 kroner til ny ballbinge

Velforeininga har lagt ned store mengder eigeninnsats for å betra nærmiljøet. No har dei samla inn over 750.000 kroner til ny ballbinge.

Artikkeltags