Det å bli gløymt er ikkje stas når den nye verda skal formast!

Av

Vil me vera med å bestemma over ei felles framtid i Vestland fylke? Ja, seier dei fleste av oss, i kor!