Reguleringsplan for Solfonn – byggetrinn 3

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

«I samsvar med plan- og bygningslova § 12–8 vert det med dette meldt at WSP Norge AS på oppdrag for HEE AS set i gang arbeid med detaljregulering for eigedomane på Solfonn, på Seljestad», opplyser Odda kommune på sine nettsider.

Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for leilegheitsblokker, som blir byggetrinn tre på Solfonn. Planområdet er avgrensa som vist på vedlagde kart.

Artikkeltags