Har gjennomført boring for å undersøke potensiale for utfylling

Den siste tida har det blitt gjennomført boring i sjøen utanfor Holmen på Eitrheim. Det kjem av eit rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Eitrheimsneset.