Det var ikke en dag for tidlig - her trengs det mer innsats

Av

Skal vi som bor her, og de som flytter hit trives, er gode og velfungerende grøntarealer og samlingsplasser elementært.