SSB: Lønnsgapet held fram med å auke

Av

Lønnsforskjellane i Noreg har auka mykje dei siste tiåra, ifølgje SSB. Skilnadane veks mest i offentleg sektor.

Artikkeltags