Fylkesmannen svarer på salutt-spørsmål

Tilrår å få til ei løysing i samråd med kommunen.