Hardanger Folkeblad var på plass  under møtet og fulgte den varslede demonstrasjonen i forkant, samt møtet minutt for minutt.

Arrangørene til sjukehusaksjonen gikk ut med et bredt program for ettermiddagen og kvelden.

Her er programmet arrangørene har gått ut med:

1530: Tilrigging av oljefat, bålpanner, talerstol, lydanlegg, paroler og faner foran Rådhuset og på Rådhusplassen.

1630: Opptenning av bål, klargjøring for fakkel- og plakatutdeling.

1645: Odda Musikklag spiller mens folket tenner fakler.

1700: Åpning ved aksjonsleder Terje Kollbotn, leiar i LO i Indre Hardanger

Korte appeller

 • Dijana Milicevic Saga, leiar i Fagforbundet i Odda og nestleiar i LO i Indre Hardanger
 • Trygve Bolstad (formannskapsmedlem AP og medlem av Sjukehusutvalet)
 • Valborg Sekse (medlem av sjukehusutvalet, operasjonssjukepleiar og tillitsvald i Norsk Sjukepleiarforbund)
 • Steinar Jacobsen, kommuneoverlege i Odda
 • Lars Ove Seljestad, Oddaforfattar: Kampdikt 1

1715:

 • Nils Johan Ystanes, Folkebevegelsen for lokalsjukehus, Tizir og Oddaindustrien.
 • Mads Gilbert, anestesioverlege og lokalsjukehusaktivist (direkteoverføring via telefoni).
 • John Opdal, tidlegare ordførar i Odda (H).
 • Gard Folkvord, leiar i Odda Kjemiske Arbeiderforening, avd. 61 IE
 • Bente Bondhus, frå Kvinnherad og fylkestingsrepr. SP
 • Terje Breivik, stortingsrepresentant frå Hardanger og V
 • Helsing frå Ørjan Myrmel, leiar i Fagforbundet i Hordaland
 • Arne Lofthus, leiar i Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag
 • Arnt Olaf Haugli, elevrådet Odda Vidaregåande Skule
 • Lars Ove Seljestad, Oddaforfattar: Kampdikt 2

    1745: Avslutning ved aksjonsleiar Terje Kollbotn, leiar i LO i Indre Hardanger.

 • Odda Musikklag spiller.

1800: Helse Fonna arrangerer høyringsmøte / folkemøte i Odda Kino.