Meiner badeanlegg på Almerket er eit useriøst forslag

Initiativtakarane til planane om utviding av Odda Folkebad er ikkje imponert over Senterpartiet sitt forslag om at dei bør koplast saman med hotellplanane på Almerket.