Parkering under Skalltaket og leilegheiter i Coop-bygget: - Vi må finna ut kva sentrum vi vil ha

Arkitektane Susanne Urban og Sondof Rabbe rår oddingar og andre til å tenka på kva sentrum dei ønsker seg. – Det som skjer no får konsekvensar i lang tid, seier dei, og lanserer to konkrete forslag.