Elin flyttar butikken sin inn i nye lokale

Stian Furseth, huseigar av Eitrheimsvegen 10, kan melde at han no har fått ny leigetakar i dei gamle Narvesen-lokala.