Få veker før administrasjonen håpte å starte bygginga av hamnepromenaden, ombestemte politikarane seg

Onsdag instruerte dei at den likevel ikkje kan fjerne parkeringsplassar langs fjorden, slik planane legg opp til.