Fram til no har legane på legevakta vore nøydde til å bruke eigen personbil til utrykking og heimebesøk. Det blir det slutt på no

Ein ny legevaktbil til 500 000 kroner skal gjere legane på legevakta meir mobile.