Set inn tiltak for betre miljø på barneskulen

– Me vil jobba for ein meir positiv kultur i elevflokken, der det er færre tilfelle av konfliktar, meir omsorg for medelevar og større motivasjon for læring, seier Nina Førde, rektor ved Odda barneskole.