Bjørn (44) fryktar vi mistar særrettane om det vert for mykje splid lokalt

Bjørn Buer meiner at fellesnemnaren for dei tre kommunane som snart vert ein er turisme og landbruk.