Inviterer næringslivet til dialog: Er det grunnlag for samarbeid på tvers av aktørar og kommunegrenser?

Finst det interesse og grunnlag for utvikling av eit klyngesamarbeid knytt til reiseliv og sosialt entreprenørskap på tvers av aktørar og kommunegrenser i Indre Hardanger?