180 personar har arbeidsplassen sin på Smelteverkstomta. No vil dei skape eit fellesskap

25 januar inviterer Sentralbadet Litteraturhus aktørar på Smelteverket og andre interesserte til «Smelteverkslunsj». Planen er å ha ei slik samling kvar månad.