Odda Plast kan endeleg fortelja kva dei har jobba med bak lukka dører

Ei heilt ny produksjonslinje måtte på plass då Odda-bedrifta fekk storoppdraget frå Kongsberg Maritime.