Lokala slapp å stå tomme så lenge - no flyttar møbelbedrifta inn

Børve Interiør har flytta inn i dei gamle lokala til Ung Mote i sentrum.