Klagar på hotell-vedtak: – Ser oss truleg nøydde til å opphøyre drifta

Naboar til Trolltunga Hotel og drivarar av Vetlaløo, Ketil Melkeraaen og Brita Gjerding, klagar inn kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplanen på Vasstun til Fylkesmannen.