Ingvald har aldri opplevd ein betre marknadsposisjon - no må dei seia nei til oppdrag

Ordreinngangen er det dobbelte av fjorårets omsetning, og bedrifta som starta opp i 2016 vil ha 60–70 tilsette i løpet av året.