Går vidare med planane: Har nesten 30 interessentar til 12 leilegheiter

Selskapet Importkaien Odda AS går vidare med planane om leilegheitskompleks.