Sprengjer med 2,25 tonn dynamitt i døgnet: Kraftutbygging gir nye jobbar

Av