– Boka er sjølvsagt til ære og med stor takk til alle som har vore styrarar og hjelparar

Professor Reidar Borgstrøm er kanskje ein av dei ivrigaste gjestene på Litlos turisthytta. No har han tatt initiativ til ei jubileumsbok.