Lastet med 19 tonn laks kjørte sjåføren av E6 og endte utpå et jorde – så kikket politiet inn i lastebilen

En meter utenfor veibanen utpå et jorde hadde vogntoget stanset. Sjåføren fikk deretter et stort forklaringsproblem.