Bygde platting med rekkverk på verneverdig steinbu

Statens naturoppsyn har kontrollert byggettillatelser som er gitt i verneområder. De fant avvik i hver fjerde sak.