Sjå kven som vil vera med og styra i kyrkja

Nye Ullensvang kyrkjelege fellesråd vil bestå av representantar frå alle sokna i den nye kommunen. No kan du vera med og bestemma kven dei skal bestå av.