Laurdag føremiddag tok ein flytekran inn vatn i maskinrommet. Båten låg til kai i Høylandsbygd på Halsnøy for reparasjon. Det var lenge fare for at båten skulle gå ned, men i 14-tida kunne redningsmannskapet pusta letta ut.