Grønt lys for trebåtsenter

Interesselaget for galeasen Gurine har no fått godkjent detaljreguleringsplanen for Rosendal kulturhistoriske trebåtsenter.