Arne og Magne utnemnde som heidersmedlemmer: – Det heng høgt

Arne Jordan og Magne Velure er utnemnde som heidersmedlemmer i Hardanger Spelemannslag. Dei har i mange år jobba på ulike felt med å vidareføra tradisjonar både som pedagogar, utøvarar og dugnadsarbeidarar.