Gunn meiner planlegginga av ei markering av kommunesamanslåing burde vore sett i gang for lenge sidan – no tek ho saka i eigne hender

Korleis ny kommune skal markerast, har politikarane enno ikkje tatt stilling til. Gunn Gravdal Elton har ein idé.