Storstilt kor-mønstring på Hauso

Sju kor frå alle dei tre kommunane som no skal slå seg saman til ein ny kommune vert samla under korkafè etter påske.